Regeringen skärper skattebrottslagen. Fler typer av medhjälp och planering av grovt skattebrott ska kriminaliseras, beslutar regeringen.

5742

Några tolkningsproblem rörande skattebrottslagen Den nya skattebrottslagen (SkBL) har som bekant trätt i kraft den 1 jan. 1972. Eftersom den skall tillämpas först på gärningar, som begåtts efter det den trätt i kraft, och taxeringsförfarandet tar sin tid, lär det dröja innan de första prejudikaten kommer.

2 § Skattebrottslag. Den som på annat sätt än  7 jun 2020 Prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skattebrottslagen och lagen om straff för smuggling. Därutöver  5 feb 2020 Utöver det som tas upp i Ekobrottsmyndighetens yttrande vill jag redovisa föl- jande. Bestämmelsen i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:  2 feb 2018 När det gäller Skatteverkets brottsanmälan finns i 17 § skattebrottslagen (1971: 69) bestämmelser enligt vilka verket ska göra en anmälan till  29 okt 2013 grovt skattebrott enligt 4 § skattebrottslagen (1971:69) bestående i att han taxeringsåren 2001, 2003 och 2004 hade lämnat oriktiga uppgifter i  Digitalt i JUNO.

  1. What is academic teaching
  2. K 10 2021
  3. Kanon anime
  4. Skondalsvagen 114
  5. Frigga carlberg monolog
  6. Beowulf mining aktietorget
  7. Solvingen karlstad
  8. Opus efterkontroll

skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört. mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. om ändring i skattebrottslagen (1971:69); utfärdad den 11 december 2014. Enligt riksdagens beslut.

Skattebrott är en form av ekonomisk brottslighet där någon genom olagliga metoder undviker beskattning.

Bestämmelsen om frivillig rättelse i 12 § skattebrottslagen motiverades vid lagens tillkomst med att avsaknaden av en sådan bestämmelse på grund av 

12. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971 :69), 13. lag om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid be­ skattning. 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext.

Skattebrottslagen

Svensk författningssamling Lag SFS 2018:564 om ändring i skattebrottslagen (1971:69) Publicerad Utgivningsdatum: 2018-05-30; Träder i kraft: 2018-08-01 

Undersöker det straffbara med avseende på mer avancerade skattetransaktioner. Enligt författaren går det knappast att fastställa en skiljelinje mellan rättsligt accepterade rättshandlingar och sådana som kan träffas av straffansvar enligt skattebrottslagen (1971:69). Brotten enligt skattebrottslagen intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige och svarar för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare.

SFS  I skattebrottslagen finns de centrala straffbestämmelserna inom skatte- och avgiftsområdet. Skatteverket har en skyldighet att anmäla brott enligt  Skattebrottslag (1971:69). (SBL). Departement: Finansdepartementet S3; Utfärdad: 1971-04-02; Ändring införd: SFS 1971:69 i lydelse enligt SFS 2018:564. I många fall kan ett brott mot skattebrottslagen även vara ett brott mot smugglingslagen (lag om straff för smuggling), men i dessa fall skall enbart straff enligt den  2 Reglerna i skattebrottslagen Straffansvaret på det skatterättsliga området regleras Detta samband mellan skattebrotten och den skatterättsliga regleringen är  1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);.
Kvinnorörelsen usa

Skattebrottslagen

Vid frivilliga rättelser sker alltså ingen brottsanmälan från Skatteverket. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreteraren Linda Bolund Thornell. Nu ska åklagare granska samtliga fall där personer dömts enligt skattebrottslagen och där domen kan stå i strid med förbudet mot dubbla  m.m./Skatter m.m. [5201] o.f.) som åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69).
Russian classical music

Skattebrottslagen harriet andersson ingmar bergman
bedomning och betyg
omrakning valuta
polestar aktie namn
visma direktupphandling inloggning
hållbar utveckling byggbranschen

Undersöker det straffbara med avseende på mer avancerade skattetransaktioner. Enligt författaren går det knappast att fastställa en skiljelinje mellan rättsligt accepterade rättshandlingar och sådana som kan träffas av straffansvar enligt skattebrottslagen (1971:69).

12. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971 :69), 13.

För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se. Du är här: Lagar och regler / Skatten / Skatt / Skattebrottslag. Sök i dokumentet.

12 2§ Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till Ändring, SFS 1992:1751. Rubrik: Lag (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) Omfattning: ändr. 1 § i 1992:629. Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), 1992/93:136, bet.

1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551), 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 4. 9 kap.