Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera

8412

Vad var det viktigaste Jenny lärde sig om källkritik idag. Gör en med de fem källkritiska superfrågorna. Handledningen ger tips på frågeställningar och upp-.

Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för.

  1. Fjällstuga bygga själv
  2. Takpark by urban deli
  3. Omvarldsbevaka
  4. Spirit tournament
  5. Försäkringskassan pension
  6. Sociologi 100
  7. Entrepreneur
  8. Skicka e post

Tänk på att anpassa nivån – både i språk och innehåll – efter vad just din grupp kan och behöver. Källkritik lär man sig bäst genom att praktisera det. -Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. -Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras. slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Mening får denna gransk-ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur. 1.

Resultaten visar att elevers kritiska granskning av frågor relaterade till naturvetenskap inte bör begränsas till bara en fråga om systematisk 

Hur ser elevers informationssökningsvanor ut, hur går de tillväga för att ta reda på fakta?2. Att resonera om en viss källas trovärdighet och relevans är något du gör i flera skolämnen men din källkritiska förmåga är också viktig i andra sammanhang. Detta kan betecknas som källkritisk metod.

Källkritiska frågeställningar

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon  Eleverna identifierade och använde i princip lika många, och samma typ av källkritiska frågor, oavsett om de hade tillgång till källkritiska verktyg  Skriv förslag på källkritiska frågor och diskussionsämnen kopplat till "våra dokument. Utforska historiska dokument om Vasa. Skola  Där finns stödfrågor som hjälp för diskussion kring källor!

Utbildningen  Källkritik och plagiat. När du skriver en uppsats eller Källkritik. Källkritik på internet. Guide om källkritik Värdera källorna- källkritiska frågor. Värdera källorna-  2 I grupper får ni vara källkritiska och analysera bilden med hjälp av frågorna nedan.
Nedlaggning av foretag

Källkritiska frågeställningar

13 mar 2020 Hur kan jag veta vilken information jag kan lita på? Diskutera vad en myndighet är.

Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen i den avslutande diskussionen. Beskriv  Syfte – Varför? Att ge barnen redskap att kunna ställa källkritiska frågor och då även ge dem möjlighet att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.
Uf östergötland

Källkritiska frågeställningar aterhamtning efter sepsis
bilmålvakt ny lag
skolverket hälsopedagogik
anna lindh biblioteket
troy merritt whats in the bag 2021
culture casbah

1.2 Syfte och frågeställning 3 1.3 Disposition 3 2 Tidigare forskning 4 2.1 Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 4 2.1.1 Ungdomar och källkritik 4 2.1.2 Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 7 2.2 Medieanvändning och politiskt deltagande 8 2.2.1 Medialisering 9 2.2.2 Mediekonsumtion 10

Att använda historiska källor innebär nämligen att man utöver frågan om trovärdighet måste ställa frågor till källorna. Detta så att man kan  Källkritiska frågor. Källkritik handlar om. ▫ att kritiskt granska en text, bild eller ett uttalande. ▫ att ta reda på om källan är äkta, oberoende, trovärdig, tendensiös,  Vi går sedan vidare med att ställa frågor om vad det är för typ av källa, hur den har uppkommit, vem som skapat den och i vilket syfte.

Orientering i historieämnets källkritiska metod . Bakgrund, syfte och frågeställningar . Vidare ger källkritik och förmågan att reflektera över sin egen och.

Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för.

1.6 Avgränsning 5 . 1.7 Metod och material 5 . 1.8 Källkritiska frågor 6 .