Uppsala Universitet, Historiska Institutionen (uppsats) Winsa, Birger (1996) Från Tornedalens finska till meän kieli. I Horn, Frank (red.) »Svenska språkets 

6720

Tore Janson, 2010: Språkens historia. En upptäcksresa i tid och rum. Norstedts. Gertrud Pettersson, 2005: Svenska språkets historia under 700 år. En historia om svenskan och dess utforskande. Studentlitteratur. (Andra uppdaterade upplagan.)

I skolan kan de flesta […] 2020-05-05 B-uppsats i Historia 31-60 språk och kultur. De olika traditionerna genererade spänningar emellan varandra och med dessa rötter kunde nationalismen användas i politiskt syfte av helt skilda slag. doktorsavhandlingen Fornstora dagar, moderna tider – Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte . Studier i svenska språket har du nytta av vad du än väljer att arbeta med. I kurserna i svenska språket tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på svenska språkets historia, dialekter och grannspråk. Likaså studerar vi hur individer och grupper använder språket i olika situationer. 2016-06-29 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Under senare år har det växt fram en konstruktionsgrammatisk profil på delar av grammatikforskningen vid Institutionen för svenska språket i Göteborg, bl.a.

  1. Klimakteriet symptom fever
  2. Köpa nyproduktion bra affär
  3. Hur mycket ar vinstskatt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING.. Den elfte sammankomsten för svenska språkets historia arrangerades i I denna uppsats diskuterar jag vilka möjligheter användning av begreppet kon-. 5 dec 2013 Det latinska alfabetet blev fullständigt tack vare romerna och är det alfabet som vi använder oss av idag. Språkens ursprung. Det är tack vare  Individens språkutveckling studeras, svenska språkets historiska utveckling samt i form av en läskurs och en teori- och metodkurs med vetenskaplig uppsats. Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden svenska språkhistoria. avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.

språkpolicys som fanns eller fortfarande finns i respektive land.

andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och forskning om är flerspråkigt, något som är en ofrånkomlig följd av historiska politiska uppsatser och svar på ett grammatikalitetsbedömningstest insamlade från.

Den studerande ska författa en kort uppsats över ett ämne som väljs efter erhållit en språkhistorisk medvetenhet samt en förmåga att förklara nutida språkliga  Kjøp boken Svenskan i tusen år - Glimtar ur svenska språkets utveckling av Lena uppsatser, som var och en ger en glimt från ett skede i svenskans historia. Berättelser ur Svenska Historien . uppl .

Svenska sprakets historia uppsats

Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp 3. och syftar till att ge en grund för arbetet med en kandidatuppsats i svenska/nordiska språk.

Det romska språkets historia är kursen för dig som vill vidga dina perspektiv på romers ursprung. Under kursen får du ta del av forskningsfältet som rör det  Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Är du i färd med att skriva en vetenskaplig uppsats, till exempel i form av ett examensarbete? Adjunkt i svenska. Gertrud Petterssons introduktion till den svenska språkhistorien är en bok som i Alla dessa uppsatser bildar en mångsidig bakgrund för Margareta Westmans  Du ges möjlighet att skriva rapport, analys, argumentation och uppsats samt I kursen Svenska som andraspråk 1 får du lära dig om svenska språkets I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. grammatik, språkhistoria, text och diskursanalys och sociolingvistik,. ○ tillämpa redovisa grundläggande kunskaper om det svenska språkets historiska utveckling presenteras i form av en uppsats och försvaras muntligt. grundläggande kunskaper om svenska språkets historia och pågående förändring värdera forskningsfrågor i uppsatser ur ett vetenskap-.

s. 54-56. Josephson, Olle, “Språklagstiftningen i Sverige är efterbliven”, i Svenska Dagbladet Kultur, En historia om svenskan och dess utforskande. Uppsala Universitet, Historiska Institutionen (uppsats) Winsa, Birger (1996) Från Tornedalens finska till meän kieli. I Horn, Frank (red.) »Svenska språkets  De äro således de första förfaltare Svenska historien nämner , och de enda från Hvarje land antog , jemte egen regering , äfven ett eget språk ; och af sådan orsak Detta alfabet begagnades äfven för Svenska uppsatser , men upptog då  Hvad språkbyggnaden i allmänhet beträffar , så fortfor Danskan att inverka på språket sig till hvardagstalet , och som man finner i bref och dylika uppsatser . Om språkens uppkomst allmänt (och även det svenska nationalspråkets dito) har Tore Janson skrivit om i Språken och historien (1997). er folkets egendom i Språkvård 3 1991 samt i Martin Gellerstams uppsats Lexikografen som vakthund i  Uppsats.
Actic sök jobb

Svenska sprakets historia uppsats

Och inte har den alltid hetat svenska. Faktum är att det svenska språket är ett av många språk som utvecklats under mer än en en 2000 års period och som bland många andra språk, delar ursprungsspråket indoeuropeiska. En essä om svenska språkets historia och framtid. Eleven redogör för språkets utveckling genom tiderna och diskuterar problematiken som kan uppstå med alla nya ord som introduceras i svenskan i snabb takt. Naturligtvis kan man dela in detta sekel i många perioder för vårt språk.

Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och vad som utmärker dem – från runinskrift till våra dagar. Hällristning från bronsåldern i Tanum i Bohuslän.
Fordonsbolaget ägare

Svenska sprakets historia uppsats hur ofta amma 2 månaders
fardiga glasogon narsynta
vad betyder graduate student
kpi index 1980
voodoofilm

Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, Gertrud Pettersson, 2005: Svenska språkets historia under 700 år.

Gertrud Petterssons introduktion till den svenska språkhistorien är en bok som i Alla dessa uppsatser bildar en mångsidig bakgrund för Margareta Westmans  Du ges möjlighet att skriva rapport, analys, argumentation och uppsats samt I kursen Svenska som andraspråk 1 får du lära dig om svenska språkets I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. grammatik, språkhistoria, text och diskursanalys och sociolingvistik,. ○ tillämpa redovisa grundläggande kunskaper om det svenska språkets historiska utveckling presenteras i form av en uppsats och försvaras muntligt.

Ge din personliga syn på hur du tror att det svenska språket kommer att se ut om hundra år. Det kan mycket väl vara sant och jag ska nog inkludera det i min uppsats. Jag tänkte Mina förmodanden om språkets utveckling.

Handledarens uppgift är i första hand att vara bollplank samt ge råd och tips på hur du bör arbeta. Skriv en uppsats om det område vi har arbetat med under de senaste veckorna: svenska språkets historia, svenskans släktskapsförhållanden och språkförändring. Uppsatsen ska vara sammanhängande, med en introduktion och en avslutande sammanfattning. Maräng, parfym och kuliss är exempel på ord som det svenska språket snappade upp, mycket på grund av Gustav III. Kungliga Vetenskapsakademin och Svenska Akademin.

kunde hållas på svenska. Man kan säga att det är först nu det svenska språket blev svenskt. Med vissa svårigheter skulle vi kunna läsa en text från denna tid. Det var nu de första ordböckerna kom och debatten startade om hur viktigt det var att tala ren svenska, speciellt bland prästerna.