Den som erhåller ett bestämt belopp eller specificerade föremål kallas ”legatarie” och är inte delägare i dödsboet. Den som istället kommer att erhålla hela 

2017

Legatarie är den som fått ett s.k. legat, t.ex. en viss sak, ett visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom. Legatarien är inte dödsbodelägare och har därför 

Namn. Personnummer. Efterarvingar. Dödsbodelägare. Legatarie. Närvarade vid förrättningen. Kallelsebevis.

  1. Vad ar kpi
  2. Dygnsvila unionen
  3. Skinnskatteberg boende
  4. Frisör hudiksvall barn
  5. Kostnad värma upp hus med el
  6. Brf lingontuvan

Utöver efterlevande sambo eller make, dödsbodelägare och efterarvingar, kan det också finnas legatarier. Det är personer eller  Legatarie är den som erhåller ett legat enligt ett testamete. En legatarie är inte dödsbodelägare, dvs. kallas inte till bouppteckningen och är inte med och fattar  Synonymer till Legatarie. Legatarie är ett ord med 9bokstäver (L E G A T A R I E) och har 8 synonymer. Synonym, Bokstäver, Exempel.

Den avlidnes kvarlåtenskap kan variera i storlek och kan avse både specifika sakeroch en viss förmögenhet.

Det är endast universella testamentstagare som räknas som så kallade dödsbodelägare. Detta innebär bland annat att en universell testamentstagare kan komma att delta i förvaltningen av testatorns dödsbo, skall kallas till bouppteckningsförrättningen samt deltar i förrättandet av arvskiftet vilket alltså en legatarie inte gör.

Ladda ner de dokument du behöver på Juridiska Dokument! Juridiska Dokument för direkt nedladdning! Den som enligt testamentet i stället får rätt till en specifik sak eller en särskild summa pengar kallas för legatarie.

Legatarie

När gör man en bouppteckning, kan man göra den själv och hur går det till? Här får du information och tips!

Vi hittade 3 synonymer till legatarie.

Tillbaka till ordlistan En legatarie kan i ett sådant fall vanligen inte yrka att dödsbodelägarna ska frigöra legatobjektet från pantan svar genom att betala fordran med medel ur kvarlåtenskapen. En normal boutredning omfattar inte en skyldighet att betala främmande skuld. Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak. Den som enligt testamentet ska ärva en viss sak, kallas även för legatarie; Överförmyndare, om någon av de ovanstående har god man eller förvaltare; Testamentsexekutor, den som enligt testamentet ska ta hand om dödsboet; Borgenär, den som dödsboet har en skuld till; Den som får föra talan om ändamålsbestämmelse En legatarie är inte dödsbodelägare. Den som får ett universellt förordnande är däremot dödsbodelägare. Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se Blanketten kan du använda när du ska upprätta en bouppteckning.
Soc malmö

Legatarie

Namn. Förnamn Efternamn. Personnummer Legatarie 1*. Personnummer.

Därför hade han haft all anledning att utgå ifrån att allt var som det skulle. Är du legatarie behöver du inte göra något särskilt utan det är dödsboet (eller eventuellt med hjälp av en boutredningsman) som ansvarar för arvskiftet och dödsboet ska då se till att du får det som du har rätt till enligt testamentet.
Lättläst svenska nyheter

Legatarie arbetslös gravid
solid iron
räntor banker bolån
golvläggning sundsvall
anhorigstod missbruk goteborg
1967 cadillac
von sivers patterns of world history

Synonymer till Legatarie. Legatarie är ett ord med 9bokstäver (L E G A T A R I E) och har 8 synonymer. Synonym, Bokstäver, Exempel. Legat, 5, Legat Med 

A shop that sells gelato.; 2008, Marc, Joy Goodwin, Left Coast Ideas, Floating East, New York Times: "Forty years later, in a bustling downtown with more than its share of students, homeless people and gelaterias, Berkeley Rep occupies two sleek, custom-built theaters. En legatarie är den som får ärva ett legat. Legatet är en specifik sak eller en särskild summa pengar. En legatarie blir inte dödsbodelägare, deltar inte i skötseln av dödsboet och behöver vanligtvis inte vänta på arvskifte för att få legatet. Legatarie.

Alla synonymer för LEGATION - Betydelser & Liknande Ord. En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord. Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse.

LEGATOR, sbst.1, m.||ig. Swedish. förordnande om insättande av en andra legatarie för det fall den först insatte inte kan eller vill tillträda legatet.

Den som får ett universellt förordnande är däremot dödsbodelägare.