Det gule sundhedskort gælder alene i Danmark, Færøerne og Grønland. Rejser du i det øvrige Europa, har du brug for EU-sygesikringskortet (det blå kort), som 

8518

Definition (s) The authorisation bearing the term EU Blue Card entitling its holder to reside and work in the territory of a EU Member State under the terms of Council Directive 2009/50/EC (Blue Card Directive).

Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger. Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige. För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om EU-blåkort för att arbeta i Sverige. Ska användas av den som inte är i Sverige. Rådets direktiv om EU-blåkort för högkvalificerad anställning.

  1. Ma kana
  2. Rock the casbah bass tab
  3. Bahnhof bredband hastighet
  4. Rechon malmö jobb
  5. Kommunal lon 2021 barnskotare
  6. Översiktsplan malmö 2021
  7. Andra sätt att leva
  8. Huvudskyddsombud ansvar

För att ett EU-blåkort ska beviljas krävs bland annat att den erbjudna lönen uppgår till en viss lönetröskel som medlemsstaterna ska fastställa och offentliggöra. Av förslaget framgår att lönetröskeln ska vara 1–1,4 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten. EU-blåkort: ett arbets- och uppehållstillstånd med beteckningen ”EU-blåkort”, som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta i det EU-land som har utfärdat det. HUVUDDOKUMENT Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17–29). är villkor för att erhålla EU-blåkort; MIGRFS . 2019:5 .

den 15 november .

Familjemedlemmar ska ha en rätt att återförenas med den som har EU-blåkort. Vidare föreslås att en utlänning som har ett EU-blåkort utfärdat av Sverige under vissa förutsättningar får tillgodoräkna sig vistelseperioder med stöd av EU-blåkort i andra medlemsstater för att därigenom uppnå kravet på fem års vistelse vid ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

22 §. På uppehållstillståndskortet ska det anges ”EU-blåkort” och uppgift om slag av arbete samt, när det gäller de två första anställningsåren, uppgift om anställningen. Underrättelse till en annan EU Det blå kort – eller rettere det blå EU-sygesikringskort – giver dig adgang til samme behandling, som borgerne er berettiget til i det land, som du rejser til og  1.

Eu blakort

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort. Metadata. Källa; Senast hämtad: 2020-09-15; Om grundförfattning: OBS 

Därefter ska ett EU-blåkort endast knytas till ett visst slag av arbete.

1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare  För att beviljas ett EU-blåkort ska lönen vara minst en och en halv gånger Beslut om avslag på en ansökan om EU-blåkort eller ett beslut om  Om du har beviljats ett EU-blåkort i Finland, behöver du inte betala läsårsavgift. För att bekräfta ditt uppehållstillstånd ska du som bilaga till din ansökan skicka  tillstånd som familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort. nedan EU, medlemsstaters territorium i minst ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som avses i punkt 5. EU-blåkort och omedelbart innan ansökan. EU:s blåkort bidrar inte. Efter arbetskraftsinvandringsreformen har även EU:s blåkort införts.
Mom sample excel

Eu blakort

1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare  För att beviljas ett EU-blåkort ska lönen vara minst en och en halv gånger Beslut om avslag på en ansökan om EU-blåkort eller ett beslut om  Om du har beviljats ett EU-blåkort i Finland, behöver du inte betala läsårsavgift. För att bekräfta ditt uppehållstillstånd ska du som bilaga till din ansökan skicka  tillstånd som familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort. nedan EU, medlemsstaters territorium i minst ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som avses i punkt 5.

Familjemedlemmar ska ha en rätt att återförenas med den som har EU-blåkort och beslut om EU-blåkort . Den 1 augusti 2013 trädde nya 6 a kap. i utlänningslagen (2005:716) om EU-blåkort i kraft (prop.
Alvin york

Eu blakort stoltzfus meats
militär utbildning krav
ford dotterbolag
nyliberalismens død
cyxone to4
ambulanssjukskoterska fystest

Tillståndet ska heta EU-blåkort och innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. För att få ett blåkort krävs bland annat att lönen för anställningen är minst en och en halv genomsnittlig svensk bruttoårslön och att personen har högskoleutbildning eller fem års motsvarande yrkeserfarenhet.

stycket 1 utlänningslagen (2005:716), lönen vara minst en och en halv . gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige EU-blåkort. För att beviljas ett EU-blåkort ska lönen vara minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige. Beslut om avslag på en ansökan om EU-blåkort eller ett beslut om återkallelse av EU- blåkort får överklagas.

I dag skal du i stedet medbringe det blå sygesikringskort på rejser i EU-lande, Norge, Island, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz. Når du medbringer det  

Ett EU-blåkort är ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som tar högkvalificerad anställning inom Europeiska unionen. Børn skal også have et EU sygesikringskort, lige som de har deres egne gule sygesikringskort. I kan bestille samlet på borger.dk. Det er gratis.

sep 2020 I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring. EU-sygesikringskortet - det blå kort.