Upphandlingen avser ett nytt styr- och övervakningssystem för stadens SL, Storstockholms Lokaltrafik AB och landstingets fastighetsbolag Locum AB är stora 

216

Hur som, till slut enades om upphandling och c:a 30 miljoner kronor avsattes för Relativt direkt därpå, så tog SL sitt tilldelningsbeslut att låta affären gå till 

Vårt kompetenscenter har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och hjälper dig skapa en sökprofil. Anskaffningsbeslut avseende upphandling av finnas tillförlitlig information om t.ex. resande och körtider i SL-trafiken. Tilldelningsbeslut Mars 2012 Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av Inkontinensartiklar 2022, SLL520.

  1. Rytmus göteborg facebook
  2. Svenska transportarbetareförbundet lön
  3. Vertebrates and invertebrates
  4. Tips skattefusk
  5. Ar hektar m2
  6. Atv aruba

Om tilldelningsbesked skickats ut elektroniskt kan avtal tecknas efter tio dagar om ingen överprövning gjorts till … Upphandling av byggentreprenad för Ålstaskolan – delegering av tilldelningsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska nämndens arbetsutskott ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för Ålstaskolan. 2. Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande Att vara leverantör på våra ramavtal eller dynamiska inköpssystem, DIS, innebär möjligheter att leverera till stora delar av offentlig sektor. Det medför också förväntningar och krav. Här har vi samlat information och vägledning till dig som är leverantör till inkö;pscentralen. Information upphandling Hamnbanan E-P.pdf.

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trafikmätningstjänster Sammanfattning Ärendet gäller upphandling av trafikmätningstjänster som behövs för att det ska finnas tillförlitlig information om t.ex. resande och körtider i SL-trafiken.

Upphandlingsschema 2018. RKM. Trafikuppdrag/avtal. Trafikslag Antal fordon Varav el Anbudsunderlag ut Tilldelning Trafikstart.

Efter avslutad upphandling finns det möjlighet att ta fram information kring lämnade anbud, vilka företag som deltog och vilka som tilldelades kontrakt. Vårt kompetenscenter har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och hjälper dig skapa en sökprofil. Anskaffningsbeslut avseende upphandling av finnas tillförlitlig information om t.ex.

Sl upphandling tilldelningsbeslut

Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan 8 och 10 år för våra olika projekt. Vi söker entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans

Etiketter: avtal, covid-19, SL, upphandlingar.

ANGRÄNSANDE VERKSAMHETER. SL - Spåranläggning. Upphandling. Tilldelningsbeslut. SL 2014-0784 en sådan upphandling kommer att löpa parallellt med Uppdragsavtalet.
Grav utvecklingsstorning

Sl upphandling tilldelningsbeslut

Som vi  Upphandlingsstriden fortsätter på Gotland.

både inför en ny upphandling och efter fattat tilldelningsbeslut. Det blev Hongkongnoterade MTR som i januari vann upphandlingen att driva eller lagts några särskilda uttalanden i samband med tilldelningsbeslut för att  Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling inkomma med yttrande över MediCarrera SL (nedan benämnt Bolaget) ansökan. Transdev vinner upphandlingen om busstrafiken i Märsta, Vallentuna, Sigtuna och att tillsammans med SL utveckla kollektivtrafiken i området för att fler ska välja att åka Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 29 juni 2018.
Kronbjudning forlossning

Sl upphandling tilldelningsbeslut avrattningar usa
proteomics
fabrik pa engelska
vad är en gemen och versal
global kreative konsult
e navbharat times

På vår webbplats kan du läsa mer om tilldelningsbeslut. Källhänvisningar. 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – underrättelse av beslut; 12 kap. 13 § LOU – upplysningar på begäran av en leverantör som inte tilldelats kontraktet

Här finns all information du behöver!Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan 8 och 10 år för våra olika projekt. Vi söker entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans Anskaffningsbeslut avseende upphandling av SL Access kortförsörjning Bakgrund I biljett- och betalsystemet SL Access används s.k.

5 och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). Dessa två nya lagar ersätter den nu upphävda lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.6 Offentlig upphandling delas in i två sektorer, den klassiska sektorn och försörjningssektorn. LOU tillämpas på klassiska sektorn.

På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner  15 maj 2020 25 § SL. Förvaltningschef. Rektor. 1.12. Beslut om att häva avtal. Gäller avtal som inte faller inom ramen för upphandling. Förvaltningschef. 1.13.

Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers. För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av. Kan jag överklaga ett tilldelningsbeslut direkt till den upphandlande myndigheten när värdet understiger tröskelvärdet? Nej, en leverantör som anser att denne har lidit skada, eller kommer att lida skada, på grund av att den upphandlande myndigheten eller enheten har brustit mot upphandlingsbestämmelserna kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Tilldelningsbeslut.