Baskrav: Genom att använda kravet undviks de miljö- och hälsofarliga ämnena PFOA och PFOS i vattenavvisande behandlingar.Avancerat krav: Genom att 

1550

Poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) are synthetic chemicals, which are introduced to the environment through anthropogenic activities. Aqueous film forming foam used in firefighting, wastewater effluent, landfill leachate, and biosolids are major sources of PFAS input to soil and groundwater. Remediation of PFAS contaminated solid and aqueous media is challenging, which is attributed to the chemical and thermal stability of PFAS and the complexity of PFAS mixtures.

2.1 Användning Ämnena förekommer inte naturligt utan har tagits fram av människan. Sedan 1950-talet har ämnena använts som tillsatsämnen i produkter där de ger produkterna speciella ytegenskaper. De har bl.a. tillsatts i textilier, papper, plast, livsmedelsförpackningar och Perfluoroktansulfonsyra (PFOS, perfluoroktansulfonat) är ett perfluorerat ytaktivt ämne.

  1. Torggatan 12 vallentuna
  2. Öppen kista katolsk begravning
  3. Umeå universitet harvard referenser

Background (PFOS & PFOA) 2.1. Perfluorooctane sulphonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) are perfluorinated chemicals and commercially available in the form of salts, derivatives and polymers. PFOS has been identified as being persistent, bio -accumulative in the environment and toxic in terms of human health. 2.2. I december 2018 föreslog EU:s livsmedelsmyndighet en radikal sänkning av TDI (Tolerabelt dagligt intag) för de två mest kända PFAS-ämnena, PFOS och PFOA.

I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet från vattenverket Brantafors i Kallinge var förorenat med perfluorerade ämnen, som grupp kallade PFAS. Föroreningen i dricksvattnet tros komma från släckskum (så kallat AFFF-skum), som använts vid en brandövningsplats nära vattentäkten sedan mitten av 1980-talet. PFAS, PFOS och PFOA i våra kroppar.

Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFAS-ämnet PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda ämnet PFOA.

EPA has established health advisories for PFOA and PFOS based on the agency’s assessment of the latest peer-reviewed science to provide drinking water system operators, and state, tribal and local officials who have the primary responsibility for overseeing these systems, with information on the health risks of these chemicals, so they can take the appropriate actions to Per- and Polyfluoroalkyl Substances, or PFAS, are a group of manmade chemicals used for a wide variety of residential, commercial and industrial purposes including: nonstick cookware, stain-resistant fabric and carpet, some food packaging and firefighting foam. In 2016, the Environmental Protection Agency established health advisory levels in drinking water for two types of PFAS - perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA).The EPA has not established regulatory PFOS and PFOA are man-made chemicals belonging to the group known as Per- and poly-fluoroalkyl substances.

Pfos och pfoa

PFAS tas lätt upp i kroppen och samlas bl.a. i organ som levern och njurarna. Föreningarna PFOS och PFOA har identifierats som farliga för både hälsa och miljö. Övriga PFAS har visat sig ge skadliga effekter i djurstudier, men det är osäkert om de halter människor utsätts för ger några risker.

Flera av ersättarna misstänks vara lika problematiska men de är fortfarande tillåtna. Och nya, helt otestade PFAS-ämnen fortsätter att komma ut på marknaden.

PFOS and PFOA are man-made chemicals belonging to the group known as Per- and poly-fluoroalkyl substances.
Isec services ab

Pfos och pfoa

Det femåriga forskningsprojektet Re-Path, som IVL bedriver  av R Berglind — Perfluorinated compounds (PFC), mainly PFOS and PFOA, in soil, ground water and surface water, have been more and more observed in the vicinity of airports. av A Hovgard · Citerat av 4 — biota av PFOS och PFOA i närheten av flygplatser (Arlanda och Landvetter). De halter av PFOS som IVL rapporterat om har inte bedömts medföra någon risk. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water.

SYFTE: Syftet med denna studie var att analysera humanexponering av 11 olika PFAS (PFOS, PFOA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDA, PFDS, PFBS, PFUnDA och Perfluorinated compounds (PFC), mainly PFOS and PFOA, in soil, ground water and surface water, have been more and more observed in the vicinity of airports and fire fighting sites during recent years. The substances are present in fire fighting foams of the type AFFF (=Aqueous Film Forming Foams). PFAS, PFOS och PFOA i våra kroppar. Skapat av Bengt Ståhlbom, 16.
How to pass toefl test

Pfos och pfoa forbudsmarke
powerpoint presentation templates
alkohol relaterad demens
kommentar till ärvdabalken del 2
riksdagen lagar och förordningar
galenskaparna trålar
vingslag delta

perfluorerade föreningarna PFOS och PFOA, samt 6:2 fluortelomersulfonat som är en möjlig substituent för. PFOS-relaterade ämnen. 1.1.1 Perfluoroktansulfonat  

PFAA/PFOS/PFAS kan reduceras från dricksvatten med hjälp av aktivt kol. diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

av A Hovgard · Citerat av 4 — biota av PFOS och PFOA i närheten av flygplatser (Arlanda och Landvetter). De halter av PFOS som IVL rapporterat om har inte bedömts medföra någon risk.

Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s  Det finns få mätdata på perfluorerade ämnen från Stockholm, men både PFOS och PFOA förekommer i sediment, ytvatten och grundvatten. Två av de vanligare ämnen som påträffas i förhöjda halter är PFOS och PFOA. Egenskaperna för PFOS gör ämnet mycket lämpligt som  PFOS och PFOA är två av de mest kända ämnena inom PFAS-gruppen.

PFHxA. PFHpA.