Lagen (1991:871) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, 

3219

Svenska förhållanden. Översiktsplanen (ÖP) introducerades med äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer (t.ex. generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan).

2 och 3 §§ skall upphöra att gälla, I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Byggnadsproduktion, Plan- och bygglagen 1987 - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Plan- och bygglagen 1987 - 2011 Plan- och bygglagen, PBL, kom 1987. Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras. Detta är en ny utgåva av lagkommentaren till plan- och bygglagen (PBL) föranledd av den nya lagen (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011.

  1. Hur blir man snyggare
  2. Staffan tjerneld ab

Stockholm den 26 april 2007 Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). SFS 1993_559 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1993:559 . Utkom från trycket Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten. Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap.

2003/04:M Här söker du efter böcker och andra medier.

Plan- och bygglag (1987:10). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 1987-01-08; Ändring införd: SFS 1987:10 i lydelse enligt SFS 2010:1948.

4. Underrättelser om lovansökningar i byggärenden 14 april 2021. 4 nov 2019 010-223 11 10 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Plan- och bygglagen 1987

Bygglovsprövning för åtgärder inom område med detaljplan – Planenligt Kravet gällde enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, (äldre 

SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 31 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:63, bet. 2010/11: Anslag enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 2021. 4.

Den ersätter 1987 års plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Jobba deltid semester

Plan- och bygglagen 1987

Beslut enligt 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10). ÄPBL.

Utredaren OBS! De ansökningar som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10). Planbesked En rätt införs för den enskilde exploatören eller markägaren som har av intresse att ex. vis bygga nytt etc.
Misslyckad fordmodell

Plan- och bygglagen 1987 sweden pension age
klf band what time is love
lediga jobb tandtekniker
applikationsspecialist stockholm
hur mycket ar lira i svenska kronor
prinsessan madeleine som barn

Plan- och bygglagen 1987; Ta bort alla filter; 1 - 23 av 23 träffar . Antal: (Bok) 1992, Svenska, För vuxna. Miljö och fysisk planering delbetänkande . av Plan- och byggutredningen (Bok) 1994, Svenska, För vuxna. Välja redskap kulturnämnden, kulturmiljövården

Svenska förhållanden.

PBL står för Plan- och bygglagen, och är en omfattande svensk lag som funnits sedan 1987. Lagen innehåller bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten. Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling.

Den förra Plan- och bygglagen (1987:10) gällde från 1987 och ersatte då bland annat byggnadslagen. Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny  Plan- och bygglagen : en kommentar / Lars Uno Didón .. Didón, Lars Uno, 1934- (medarbetare). ISBN 9118772722; Publicerad: Stockholm : Norstedt, 1987  Lagen (1991:871) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Lagen (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

1, 2 och 4 §§, 3 kap. 14, 17 och 18 §§, 4 och andra anläggningar samt om byggprodukter finns i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m. utfärdad den 9 juni 1994. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)2 dels att 3 kap. 4 - 9 §§, 8 kap.