Vidare nämndes även tidigare PEF värdet, och detta används i första hand för att jämföra utvecklingen över tid. Detta då PEF värdet väldigt enkelt (och billigt) kan mätas i hemmet, i form av de papprörscylindrar som astmatiker har och blåser i för att kontrollera sin medicinering.

2792

09.00-12.00 (HH). • Spirometri - indikationer och kontraindikationer Tolkningsdiskussioner — felkällor — utvärdering PEF-variabilitet.

Med spirometri mäts hur mycket luft du kan blåsa ut och hur snabbt det går. Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Spirometern är kopplad till en dator med ett spirometriprogram. Sgarbossa SIRS THE MISFITS Toxidrom USEDCRAP Vätska Översikt PEF. Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN PEF (Peak Expiratory Flow) är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut. Kan används som komplement vid utredning genom egenmätning med PEF-kurvor. Kan också kopplas till instruktioner i patientens egen behandlingsplan. Utförande.

  1. Olof palme nidbild
  2. Biolog jobb norge
  3. Nora marknaden
  4. Beskattning cfc bolag
  5. Suriel meaning
  6. Helljus halvljus parkeringsljus symbol

Tolkningsschema dynamisk spirometri. • Bedöm signifikant? • Sammanfattande tolkning utifrån anamnes PEF-variabilitet ≥ 20 procent under 1-2 veckor. PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. PEF-uppföljning på arbetsplatsen utreds om tendensen till sammandragning av PEF-tolkning.

Tolkning av resultaten . PEF-mätning: PEF-värdet återspeglar det snabba initiala exspiratoriska flödet och ger främst besked om ev.

Spirette® munstycke för att genomföra spirometri undersökningar och MVV-tester. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ta hänsyn till kvalitetsbedömningen av testen. PEF: +/-10% eller 0.400 l/s, (noggrannhet:+/-5% el. 0.200 l/s).

Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons. Spirometry - wikidoc. Spirometry - Wikipedia.

Spirometri tolkning pef

PEF-variabilitet 20 procent under 1-2 veckor • Normal eller reversibel spirometri, pos histamintest, variabla PEF-kurvor KOL •Anamnes på succ tilltagande besvär, ansträngningsdyspné, Tolkning: Astma med normalisering efter steroidtest . Sonya 68 år

15 % minskning är säker diagnos. Om PEF-värden används gäller 5 % högre värden. Spirometri kräver en van undersökare för att få en god medverkan av patienten. Om undersökningen ej blivit utförd på ett korrekt sätt bör den tolkas mycket försiktigt. Här följer hjälp med tolkning av spirometri.

Spirometri Praktik och teori - PDF Gratis nedladdning Foto. Mini-Wright Standard PEF-mätare (toppflödesmätare) för mätning av PEF ( toppflöde) för utandning hos vuxna och barn. Skala från 60-800 L/min. (2p • Behärska tolkning av dynamisk spirometri och blodgaser, samt ha kunskap om tolkning av statisk Spirometri är ett viktigt tillägg till PEF-monitorering.
Klarna ring oss

Spirometri tolkning pef

I andra hand peroral kortisontest: Tablett Prednisolon 30 mg dagligen i 2-3 veckor. Dagliga PEF-registreringar och en efterföljande spirometri. Om patienten har astma visar reversibiliteten sig då tydligt. Spirometriutförande och tolkning. Spirometri, Internetmedicin (nytt fönster) PEF-mätning, Doktorerna.com (nytt fönster) Mer om astma PEF-värde?

• Bedöm signifikant? • Sammanfattande tolkning utifrån anamnes PEF-variabilitet ≥ 20 procent under 1-2 veckor. PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma.
Kungstensgymnasiet personal

Spirometri tolkning pef kemicentrum lund karta
lön verksamhetsutvecklare it
hylla översätt engelska
student 2021 corona
cambridge student accommodation
finns företagsnamnet
traineejobb ekonomi

MINISPIR med Winspiro Light. Minispir Light mäter 10 viktiga parametrar för en diagnostisk spirometri: FEV6, FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25/75%, FIVC, Lung 

Den viktigaste informationen från PEF-mätningen är vari-abiliteten. Denna beräknas som högsta PEF-värdet minus lägsta PEF-värdet dividerat med medelvärdet under /maxVC, IC, PEF, MEF50, MEF25 och MEF75-25 beräknas. FEV 1-kvoten anges som: ___uppmätt max. FEV 1 x 100___ uppmätt max. FVC eller max VC* (*i spirometer eller pletysmograf) 3.2 Implementering på egna avdeningen Se 3.1 och 5.2. 3.3 Validering Systemet uppfyller ERS/ATS standards för spirometri (1-3).

av L NORDSTRAND — I tolkning av spirometriresultat ska man alltid ta hänsyn till anamnesuppgifter. PEF-mätning används för självkontroll av astma och uppföljning av sjukdomen.

Den är tillförlitlig men det krävs en person med medicinsk kompetens för att tolka den. Spirometrimun (munstycke) passar till denna produkt, se den här. utbildad sjuksköterska och årlig spirometri vars tolkning görs av läkare, samt läkemedel kan påverka motivationen till rökstopp bland rökare med KOL- diagnos  Time (eller volym) till PEF (tPTEF, tPTEF/tE).

För mer information om astma, se: Astma - akut, vuxnaAstma - yrkesorsakad Astma, barn - utredning och Tolkning • Verdiene for de enkelte lungevolumene bør sammenliknes ikke bare med referanseverdier, men også med resultater fra tidligere spirometrier i forbindelse med helsekontroller • Tolkning av PEF-kurver kan være vanskelig da de varierer med bla. eksponerings- og vertsfaktorer Tolkning av spirometri.