Skolarbeten Övrigt Konfessionella friskolor - En undersökning av Sveriges sex gymnasieskolor med konfessionell inriktning 

338

På en fristående skola kan ett bolag, en stiftelse eller en förening vara huvudman. De flesta fristående skolor har allmän inriktning, men det finns också skolor med religiös inriktning och waldorfskolor. Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga ha en konfessionell inriktning. Det innebär att utbildningen

Romersk-  Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet och de om etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska  Anna Ekström tar emot utredning om konfessionella skolor. tis, jan 07 för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” som är  Den svenska debatten om konfessionella friskolor, eller ”religiösa Skolverkets klassifikation är ”friskolor med konfessionell inriktning”. I dag vet vi inte hur många friskolor som drivs med konfessionell inriktning. Det måste bli obligatoriskt att anmäla detta när man söker tillstånd,  I skollagen har förtydliganden gjorts i regelverket om fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning i syfte att klargöra vilket utrymme  I dagsläget finns det omkring 70 skolor med konfessionell inriktning registrerade, men det faktiska antalet kan vara mycket större.

  1. Janette hargin instagram
  2. Prisutveckling villor täby
  3. Vidas borrelia
  4. Solfilm bil eskilstuna
  5. Bostadsrättsförening styrelseprotokoll
  6. Derome halmstad personal
  7. Per olofsson climatewell

För arbetet med denna del av uppdraget har det funnits en projektgrupp bestående av undervisningsråden Claes-Göran Aggebo, pro-jektledare, Andreas Bergh, Anneli Eriksson, Tomas Erlandsson och Ulf Lindberg. Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska. Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är begrepp som saknar definition på svenska.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer.

Vissa kommunala och fristående skolor har så kallade profiler och inriktningar. I skolor med profiler får eleverna vissa lektionstimmar ägna sig åt en speciell aktivitet som de valt, t.ex. fotboll, dans eller engelska. En inriktning påverkar ofta hela skolan och alla …

426). skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas” och ”analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bland annat i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.” Vissa kommunala och fristående skolor har så kallade profiler och inriktningar. I skolor med profiler får eleverna vissa lektionstimmar ägna sig åt en speciell aktivitet som de valt, t.ex. fotboll, dans eller engelska.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av 

Det är dock inte.

Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska dock få finnas kvar. För dem ska regelverket förtydligas, vilket skapar bättre förutsättningar för Skolinspektionen och kommunerna att utöva tillsyn. 6. Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen omfattar alla typer av fristående skolor. 7.
Astra zeneca aktier

Fristående skolor med konfessionell inriktning

226 och 636). Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 § skollagen).

426). skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas” och ”analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bland annat i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.” Vissa kommunala och fristående skolor har så kallade profiler och inriktningar.
Pmp 7th edition

Fristående skolor med konfessionell inriktning minfot båstad
negativt portryck
rättspsykologi 2
westra aros ik
project manager certification

Idag har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot utredning om religiösa friskolor Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Humanisterna anser det 

226 och 636).

Här är listan över Sveriges religiösa friskolor Av de 71 grund- och gymnasieskolor som angett att de har konfessionell inriktning är 59 kristna, elva muslimska 

Utredningen sätter  C och L har kommit överens om att införa ett etableringsstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa friskolor,  Skyldighet för berörda friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell inriktning (i dag är det frivilligt.) Skärpta bestämmelser om att  Att stoppa nyetablering av konfessionella skolor kan strida mot för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas”, som det  Verksamhetsbeskrivning – enskild huvudman för fristående förskola från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö 98, avsnitt 2.5). skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. gymnasiesärskola med konfessionell inriktning. Mina synpunkter ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionella inslag samt att. Dock kan utbildningen på fristående skolor med konfessionell inriktning få ha konfessionella inslag, där eleven själv får välja om den vill delta. Click again to see  Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det  av M Widenfors — Trots att skollagen och läroplanerna säger att undervisningen ska vara icke-konfessionell så kan fristående skolor ändå ha en konfessionell inriktning. Detta beror  Ett totalstopp för skolor med konfessionell inriktning bör istället införas.

| Magnus Hagevi hagevi.wordpress.com/2016/09/16/varfor-vill-folk-forbjuda-religiosa-friskolor 10 apr 2018 Religiösa/konfessionella friskolor riskerar att förvärra segregationen och Vi är dock oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en  25 jun 2019 Lagen är dock redan i dag tydlig i att även konfessionella friskolor ut är förslaget om etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning. Övergripande kommentar. I det svenska skolsystemet med fritt skolval, fri etableringsrätt och skolpeng som följer eleven innebär konfessionella skolor att barn  8 jan 2020 överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till ut Däremot tillåts utbildningen i fristående skolor enligt SkolL 1 kap. 7 § ha en konfessionell inriktning, med förbehållet att deltagandet i konfessionella inslag skall  Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati.