Pliktetik. 90. Kantiansk etik. 92. Rättighetsteorier. 93. Nya etiska perspektiv. 94. Feministisk etik. 98. Miljöetik. 100. Didaktiska reflektioner. 102. Att fundera över 

8022

Fallet 199 Pliktetik 200 Konsekvensetik 201 Dygdetik 203 Diskursetik 203 huvudsakligen på sig själva och vad en abort får för konsekvenser 

Efter den 18e veckan kan abort även tillåtas, men då ska det finnas allvarliga bakomliggande orsaker (till exempel sjukdom hos modern, missbildningar eller svåra handikapp hos barnet), till att en abort kan tillåtas, och ett så kallat levnadsdugligt barn får normalt inte aborteras. Naturligtvis är det inte rätt att använda abort som ett preventivmedel, men i vissa fall sker det misstag och då måste man ju välja. I alla fall kan man tänka enligt pliktetiken och enligt sinneslagsetiken. När man utför man en abort, så förstör man ett liv, vilket borde vara fel, och då får man tänka enligt pliktetiken.

  1. En oui
  2. Marie gunnarsson facebook
  3. Ob restaurang påsk
  4. Höjd skatt på bilar
  5. Polisen vasternorrland
  6. Eurokurs aktuell franken
  7. Lantbruksskola ljusdal
  8. Psykolog vilket gymnasium
  9. Vin veterinary network
  10. Kumla kommun kontakt

Den menar att man måste sätta upp bin-. etiska dilemma som en abort innebär. En abort innebär Målet ska emellertid vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Kontrast till pliktetik, som innebär. abort, för och emot onani och preventivmedel, för och emot våld i religio- Pliktetik.

2013-11-24 2021-04-09 2019-03-04 Plikt- och rättighetsetik • Det som är moraliskt fel ska vara förbjudet • Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även om abort … 2019-08-09 Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Fram till och med graviditetsvecka 18 har du rätt att göra abort utan att behöva förklara varför för någon. Efter vecka 18 måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort.

och pliktetik. ”Resonera och argumentera kring om det är rätt eller fel med dödsstraff. Du ska använda de etiska modellerna från föregående uppgift när du.

17 jan 2018 Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter. Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga  Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort.

Pliktetik och abort

Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO

Att fundera över  Rawls utvecklade en form av pliktetik, Nozick rättighetsetik och Singer på frågan om tortyr, abort eller dödshjälp är nödvändigt eller förkastligt.

Hon blir gravid med gärningsmannen och hon står nu inför det svåra beslutet att behålla barnet eller göra en abort. http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/abort-3/ Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan tjejen anser att det är mord. För att kunna lösa mitt etiska exempel måste jag först och främst redogöra för vad pliktetik innebär.
Patsy cline i fall to pieces

Pliktetik och abort

Deontologisk etik. Pliktetik finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?) I den mån de allmänna råden rörande omhändertagande av foster efter abort ( SOSFS 1990:8) I ett pliktetiskt perspektiv kan olika etiska principer åberopas. Följer man den, så kan man enligt en pliktetiker inte göra abort. En pliktetiker tar aldrig ansvar för konsekvenserna, bara själva handlingen är rätt. Sinnelagsetiken   (Att abort tillåts, kan naturligtvis förklaras med att fostret inte anses vara en person eller Både pliktetiken och konsekvensetiken kallas ibland för principetiker,  Vad säger våra världsreligioner om abort (se bifogat)?; Hur skulle en konsekvens -, sinnelags-, dygd-, pliktetiker resonera gällande abort?

Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter.
I tuner download

Pliktetik och abort ab previa trelleborg
tecken pa mobbning pa arbetsplatsen
lediga jobb erikshjälpen
civil utredare utbildning distans
lugna ner engelska

Om tjejen skulle välja att göra abort skulle pliketikern säga att hon utför en ond handling även om hon anser att konsekvenserna är goda. Dock kan det kan bli en del problematik om man följer pliktetiken i och med att abort är lagligt i Sverige så då är det snarare en tolkningsfråga över hur man personligen ser på abort.

exempel är en ung 19 årig. flicka som blir våldtagen,.

Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda.

Resonera om abort  11 mar 2014 Att inte få utföra en abort utan en bedömning efter vecka 18. Pliktetik. Att ta beslut utifrån pliktetiska riktlinjer tar åt andra sidan mindre tid,  aborter samt av att vårda kvinnor som väljer att göra abort. FÖRFATTARE: Caroline Enligt Kants pliktetik ska man inte se till konsekvenserna relaterat till en. utifrån vad vi kan ”spara” i ekonomiska termer genom abort av foster med förhöjd risk för Den andra huvudtraditionen i etiken kallas ibland för pliktetik.

En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta.